Kategorie
Biznes

Leasing finansowy – czym jest i kiedy warto

0 0
Read Time:5 Minute, 51 Second

Każdy z pewnością zetknął się kiedyś z pojęciem leasingu. Słyszymy, że ktoś wziął w leasing samochód, komputer czy koparkę. W polskiej praktyce gospodarczej spotkać można najczęściej dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Obecnie większość przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny, pomimo to warto zapoznać się z alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest leasing finansowy. W niektórych przypadkach może okazać się on bowiem korzystniejszy dla naszej firmy.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia czym właściwie różnią się te dwie formy finansowania, zapoznajmy się z pojęciem leasingu w sensie ogólnym i odpowiedzmy sobie na pytanie: „co właściwie może być przedmiotem leasingu?”.

Czym jest leasing?

Leasing jest szczególnym sposobem finansowania działalności gospodarczej. Umożliwia on bowiem korzystanie ze składników majątku, bez konieczności ich nabycia. Polega na przekazaniu przez leasingodawcę, inaczej finansującego, danego środka trwałego w użytkowanie leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych. Ponadto umowa leasingu na ogół przewiduje możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu.

Warto podkreślić, iż leasing jest szczególnie korzystną formą finansowania dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Pozwala on na nabycie niezbędnych sprzętów czy floty pojazdów bez znaczących nakładów finansowych. Ta forma finansowania sprawdzi się również w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie sfinansować naszych inwestycji w inny sposób, na przykład nie posiadamy wystarczającej zdolności kredytowej.

Co może być przedmiotem leasingu?

Pozostaje kwestia przedmiotu leasingu, czyli jakie inwestycje możemy sfinansować w ten sposób. Może nim być ruchomość bądź nieruchomość, służąca celom zarobkowym leasingobiorcy, o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości określa się je zbiorczo mianem środków trwałych.

Teoretycznie zatem w leasing możemy wziąć w zasadzie wszystko. W praktyce najczęściej przedmiotem leasingu jest wszelkiego rodzaju sprzęt biurowy (komputery, kserokopiarki), samochody czy inne maszyny (np. budowlane). Najchętniej finansowane przez leasingodawców są te środki trwałe, które można łatwo zbyć na rynku wtórnym. Należą do nich samochody osobowe, maszyny budowlane, rolnicze czy sprzęt medyczny. Mniej chętnie finansowane są te środki trwałe, na który jest wąski rynek zbytu. Są to specjalistyczne urządzenia czy linie produkcyjne, zaprojektowane pod konkretnego klienta.

A co z przedmiotami używanymi? Czy one również mogą być przedmiotem leasingu? Jest to możliwe, jednak warto również pamiętać, że aby zakupiony przez nas używany środek trwały mógł stanowić przedmiot leasingu, musi on nam zostać sprzedany na podstawie faktury VAT, ze stawką 23%. Przedmiotu leasingu nie może zatem stanowić np. używane auto, które sprzedaje osoba prywatna. W takiej sytuacji możliwe jest obejście przepisów, poprzez wstawienie auta w komis, który następnie wystawi nam fakturę VAT-marża. W takiej sytuacji wyklucza to jednak skorzystanie z leasingu operacyjnego. Zastosowanie w takim przypadku znajduje jednak leasing finansowy.

Pojęcie leasingu finansowego i leasingu operacyjnego

Powiedzieliśmy sobie już czym jest leasing i co może stanowić przedmiot leasingu. Przejrzyjmy się zatem jego dwóm najpopularniejszym odmianom. Czym są leasing finansowy i leasing operacyjny?

Leasing operacyjny cechuje stosunkowo krótki czas trwania umowy leasingu. W zależności od uzgodnień między stronami jest to od roku do dwóch lat. Przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy należy do leasingodawcy. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego strony mogą zdecydować się na sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej, wykupienie go przez korzystającego lub przedłużenie umowy.

Z kolei leasing finansowy charakteryzuje się dłuższym okresem trwania umowy leasingu. Jest na ogół zbliżony do czasu użytkowania przedmiotu umowy i z reguły mieści się w przedziale od pięciu do siedmiu lat. Charakterystyczną cechą leasingu finansowego jest fakt, że przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy stanowi własność leasingobiorcy. Wartość przedmiotu umowy w przypadku leasingu finansowego jest obniżona i stanowi około 90% rynkowej wartości przedmiotu. Ponadto w leasingu finansowym przez cały okres trwania umowy leasingowej spłacamy wartość przedmiotu. W związku z tym na koniec umowy, przedmiot leasingu zostaje własnością firmy.

Leasing finansowy a operacyjny

Wiemy już jakie są cechy charakterystyczne leasingu finansowego i leasingu operacyjnego. Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia różnic pomiędzy nimi, przyjrzyjmy się co łączy te dwie możliwości finansowania inwestycji.

Przede wszystkim, zarówno w przypadku leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego, możemy uniknąć angażowania dużych środków pieniężnych. Istota leasingu sprowadza się do opłacania w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc) raty leasingowej w określonej wysokości. Nie musimy zatem jednorazowo wykładać większej ilości gotówki na maszyny czy urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno leasing finansowy jak i operacyjny umożliwia nam uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu wydatków takich jak paliwo, serwis, czy koszt ubezpieczenia OC oraz odliczenie VAT-u.

Na tym jednak podobieństwa tych dwóch form finansowania się kończą. Podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym sprowadzają się do możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych, odliczenia niektórych kosztów otrzymania przychodów czy sposobów rozliczenia podatku VAT.

Odpisy amortyzacyjne

Różnice w kwestii odpisów amortyzacyjnych wynikają bezpośrednio z faktu, kto w danym rodzaju leasingu jest właścicielem rzeczy. Zatem w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie właścicielem jest leasingodawca, to właśnie na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca będący leasingobiorcą może w tym przypadku wprowadzić daną rzecz do swojej ewidencji środków trwałych, gdy po zakończeniu umowy leasingowej zdecyduje się wykupić przedmiot.

Z kolei w przypadku leasingu finansowego, gdzie właścicielem przedmiotu jest leasingobiorca, dokonuje umieszczenia środka trwałego w ewidencji. To na nim spoczywa wówczas obowiązek amortyzacji przedmiotu.

Podatek VAT

Warto wiedzieć, że wybór rodzaju leasingu wiąże się z różnicami w zakresie podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej . Ta forma leasingu jest bowiem w polskim prawie uznawana za usługę. W leasingu finansowym z kolei, podatek VAT w całości należy opłacić wraz z pierwszą ratą. Dzieje się tak, ponieważ leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. W tym przypadku stawka podatku VAT uzależniona jest od rodzaju środka trwałego.

Koszty

Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny polega na tym, że przedsiębiorca opłaca tak zwane raty leasingowe. Nalicza się również tak zwaną opłatę wstępną. Jest to swego rodzaju wkład własny, którego wysokość reguluje umowa leasingu. Leasingodawca może również naliczyć różnego rodzaju dodatkowe opłaty i prowizje związane z podpisaniem umowy. Wszystkie te wydatki i opłaty, jak również rata leasingowa (zarówno jej część odsetkowa jak i część kapitałowa), w przypadku leasingu operacyjnego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można jedynie część odsetkową raty. Leasingobiorca może do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć również wszelkiego rodzaju opłaty eksploatacyjne oraz odpisy amortyzacyjne. Przy leasingu finansowym nie można odliczyć opłaty wstępnej.

Jakie korzyści płyną z leasingu finansowego i kiedy warto się na niego zdecydować?

Choć najczęściej wykorzystywaną formą leasingu jest leasing operacyjny, to leasing finansowy również niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to dowolny czas trwania umowy, brak ograniczeń co do wartości końcowej przedmiotu, czy też brak konieczności wykupu – po zapłaceniu ostatniej raty przedmiot umowy staje się automatycznie własnością leasingobiorcy. Ponadto korzyścią jest również możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Oczywiście ta forma finansowania ma również swoje wady. Jest nią przede wszystkim konieczność opłacenia podatku VAT z góry za całkowitą wartość przedmiotu leasingu.

Kiedy zatem leasing finansowy będzie dla firmy korzystniejszym rozwiązaniem niż leasing operacyjny? Na przykład wtedy, gdy w leasing bierzemy sprzęt objęty niższą stawką podatku VAT (np. sprzęt medyczny). Leasing finansowy będzie korzystny również wtedy, gdy chcemy zawrzeć umowę na nietypowy okres (np. bardzo krótki, lub dużo dłuższy). Leasing finansowy jest również korzystniejszy dla podmiotów, które opłacają podatek w formie ryczałtu lub nie są podatnikami VAT.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *