Kategorie
Prawo

Kim jest i czym się zajmuje adwokat kościelny?

0 0
Read Time:5 Minute, 22 Second

Każdego roku rośnie ilość wiernych, którzy decydują się na proces kościelny. Wiele spośród nich w poszukiwaniu prawnej pomocy zwraca się do kościelnych prawników, czyli świeckich ekspertów albo duchownych, którzy upoważnieni są do reprezentacji klientów przed trybunałem kanonicznym.

Kim jest adwokat kościelny? Kto może nim zostać? Jakie są jego kompetencje? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Adwokat kościelny – kto może nim zostać?

Adwokat kościelny i świecki są osobami, które posiadają inne uprawnienia i wykonują de facto różne od siebie zawody.

Przepisy w zakresie prawa kanonicznego określają jednoznacznie warunki, które muszą być spełnione, aby można było uzyskać uprawnienia właściwe dla adwokata kościelnego. I tak według obowiązujących obecnie przepisów kodeksu kanonicznego prawa, adwokaci kościelni winni być:

 • osobami pełnoletnimi, które cieszą się nieposzlakowaną opinią,
 • katolikami, osoby nie będące katolikami mogą zostać adwokatami kościelnymi wyłącznie po uzyskaniu zgody od biskupa,
 • muszą posiadać tytuł doktora w zakresie prawa kanonicznego albo być rzeczywiście biegłymi w kanonicznym prawie. Muszą się także wykazywać doświadczeniem, które zdobyli w kościelnych sądach. Pod uwagę brane są również etyczne kwalifikacje kandydatów. Decyzja odnośnie tego, czy dana osoba spełnia wymienione wymogi, należeć będzie do diecezjalnego biskupa,
 • muszą zostać zatwierdzeni przez biskupów diecezjalnych. Tego typu zatwierdzenie adwokaci kościelni winni otrzymywać przed podjęciem zatrudnienia. Zatwierdzenie to dotyczyć może wszelkich spraw, które rozpatrywane są w wybranym kościelnym sądzie, mówimy wówczas o ogólnym zatwierdzeniu, albo dotyczyć może wybranej sprawy – wówczas będziemy mieć do czynienia ze szczególnym zatwierdzeniem.

Nieposzlakowana opinia

Prawnik kościelny musi się odznaczać wybranymi przymiotami ducha oraz cechami, które umożliwiają skuteczne wyplenienie misji niesienia prawnej pomocy. Winien więc wyróżniać się uczciwością oraz praworządnością, słynąć z umiejętności zupełnego angażowania się w prowadzone przez siebie sprawy, umiejętności i szerokiej wiedzy. Adwokatem kanonicznym może zostać nie tylko mężczyzna, ale również i kobieta.

Kierunkowe wykształcenie

Kluczowe znaczenie, będzie mieć odpowiednie wykształcenie. Nie każdy spośród absolwentów studiów prawniczych, chociażby był, wybitnym znawcą prawa cywilnego, może stać się prawnikiem kościelnym.

Adwokat, który bierze udział w kościelnych procesach, musi być znawcą prawnych wymiarów Kościoła. Właściwą edukację w wybranym obszarze może zdobyć tylko kończąc studia w zakresie prawa kanonicznego. Tylko szeroki zakres wiedzy odnośnie norm w prawie kościelnym oraz teologiczne zaplecze umożliwią mu niesienie rzetelnej pomocy prawnej każdej osobie wierzącej będącej w potrzebie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wybrane sprawy, z którymi mogą się zmierzyć prawnicy kościelni, mogą również być związane z kwestiami regulowanymi przez władzę świecką. Biegły winien wykazać się umiejętnościami wielowymiarowego rozpatrzenia każdego spośród problemów prawnych. Nieoceniona zatem w tym wypadku będzie znajomość regulacji, które wywodzą się z różnorodnych gałęzi państwowego prawa.

Rozwód kościelny – czy może się odbyć bez udziału adwokata kościelnego?

Strona posiadająca zdolności procesowe, zgodnie z konstytucją apostolską, może wystąpić w procesie o unieważnienie małżeństwa kościelnego bez pomocy właściwego adwokata i bronić własnych praw samodzielnie, jednakże czynności indywidualne strony, trzeba określić w roli działania na swoje ryzyko oraz odpowiedzialność. Dlatego często niezbędny jest adwokat kościelny.

W prawnym procesie obowiązuje jedna ważna zasada: nie jest domniemywana nieznajomość prawa. Biorąc pod uwagę dosyć skomplikowaną procedurę kanoniczno-prawną, strona procesowa podejmując się sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bez pomocy właściwego adwokata, może zadziałać na własną niekorzyść. Zgodnie z kan. 1526 strona, która stwierdza, iż małżeństwo zostało zawarte nieważnie, zobowiązana będzie do udowodnienia prawnego tytułu, który zostanie przez nią zaznaczony jako powód nieważności.

Jaki może być zakres usług, które świadczy adwokat kościelny?

Najważniejszą usługą, która jest świadczona przez prawnika kościelnego, będzie doradztwo w zakresie kanonicznego prawa. Bez względu na to, jakich prawnych kwestii regulowanych przez Kodeks kanonicznego prawa dotyczy problem, klienci liczyć mogą na profesjonalną pomoc biegłego prawnika.

Doświadczenie pokazuje, iż większość spośród spraw, którymi zajmują się na co dzień kościelni prawnicy, związana jest z sakramentem małżeństwa.

Współmałżonkowie, którzy będą przekonani, iż związek, który zawarli, na skutek pewnych okoliczności nie może zostać uznany za ważny, bardzo często ubiegają się o zbadanie takiej sprawy przez kościelny sąd.

Biegli w zakresie prawa kanonicznego, mogą świadczyć pomoc na każdym spośród etapów procesu odnośnie stwierdzenia nieważności zawartego związku małżeńskiego. Może ona być związana z:

 • przygotowaniem powodowej skargi, która będzie skierowana do kościelnego trybunału,
 • skonstruowaniem stosowanej odpowiedzi na powodową skargę,
 • dobraniem świadków, którzy powoływani będą przez strony,
 • zredagowaniem procesowych pism mających różny charakter,
 • dobraniem dowodów oraz przedstawieniem obrony,
 • sporządzeniem procesowych wniosków,
 • przygotowaniem odpowiedzi na uwagi tak zwanego obrońcy węzła małżeńskiego,
 • złożeniem apelacji do kościelnego sądu drugiej instancji.

Kancelarie kanoniczne, takie jak https://cancellariacanonica.pl/, są w stanie zaoferować kompleksowe oraz dyskretne wsparcie, nawet w przypadku bardzo skomplikowanych sytuacji w związkach małżeńskich. 

Zapewnią pomoc prawną między innymi wówczas, kiedy jedno spośród małżonków zostało przez drugie przymuszone do ślubu, jeśli doszło do ślubu z niepełnoletnią osobą, czy także wówczas, kiedy podstawę prawną do wszczęcia całej procedury stanowi przeszkodę małżonkobójstwa albo pokrewieństwa.

Warto mieć na uwadze, iż prawnicy w zakresie prawa kościelnego własne usługi kierują nie tylko do świeckich, ale również i duchownych osób. Z uwagi na to, w ramach prowadzonej działalności, mogą zapewniać obsługę prawną dla parafii, zakonów, diecezji, jak również innego typu kościelnych podmiotów. Mając właściwe kompetencje, może ona polegać chociażby na:

 • reprezentowaniu podmiotów kościelnych w sportach z organami państwowymi albo prywatnymi osobami,
 • obrocie kościelnymi nieruchomościami,
 • zarządzaniu kościelnym majątkiem,
 • przygotowaniu różnego typu dokumentów prawnych.

Adwokat kościelny – na co zwrócić uwagę dokonując jego wyboru?

Obecnie wiele osób będzie nam w stanie zaoferować pomoc prawną w zakresie prawa kościelnego. Komu możemy zaufać? Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Niestety zdarzyć się mogą sytuacje, iż osoby reklamujące się jako kompetentne do zajmowania się sprawami z zakresu prawa kościelnego, są psychologami i teologami, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z kanonicznym prawem.

Tak samo będzie z reklamami odnośnie udzielania pomocy w zakresie unieważnienia małżeństwa kościelnego, które tworzą radcy prawni i adwokaci. Trzeba mieć to zawsze na uwadze, aby móc uniknąć związanych z tym nieprzyjemności.

W pierwszej kolejności warto będzie sprawdzić opinie – przykładowo zawarte w Google – na temat osoby, która nazywa się adwokatem kościelnym.

Sprawdzić możemy także stronę internetową należącą do takiej osoby, gdyż tam chociażby w zakładce dotyczącej uprawnień – winny się znaleźć skany właściwych dyplomów stanowiących potwierdzenie ukończenia studiów w zakresie prawa kanonicznego, jak i dekrety biskupów zajmujących się zatwierdzaniem do pełnienia roli adwokata przy wybranym kościelnym sądzie.

Podsumowując powyższe warto zauważyć, iż funkcję adwokata kościelnego, może pełnić tylko osoba odpowiednio do tego przygotowana.

Musi być to nie tylko przygotowanie pod względem ukończonego kierunku studiów. Ważne jest także stosowne doświadczenie w prawie kanonicznym, które zdobywa się dopiero po pewnym czasie. Adwokat kościelny musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią. Nie zawsze musi to być osoba związana bezpośrednio z kościołem. Niemniej jednak, zupełnie świecka osoba będzie musiała zyskać pozwolenie na pełnienie wymienionej funkcji od właściwego biskupa.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *