Kategorie
Biznes

Leasing finansowy – czym jest i kiedy warto

0 0
Read Time:5 Minute, 51 Second

Każdy z pewnością zetknął się kiedyś z pojęciem leasingu. Słyszymy, że ktoś wziął w leasing samochód, komputer czy koparkę. W polskiej praktyce gospodarczej spotkać można najczęściej dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Obecnie większość przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny, pomimo to warto zapoznać się z alternatywnym rozwiązaniem, jakim jest leasing finansowy. W niektórych przypadkach może okazać się on bowiem korzystniejszy dla naszej firmy.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia czym właściwie różnią się te dwie formy finansowania, zapoznajmy się z pojęciem leasingu w sensie ogólnym i odpowiedzmy sobie na pytanie: „co właściwie może być przedmiotem leasingu?”.

Czym jest leasing?

Leasing jest szczególnym sposobem finansowania działalności gospodarczej. Umożliwia on bowiem korzystanie ze składników majątku, bez konieczności ich nabycia. Polega na przekazaniu przez leasingodawcę, inaczej finansującego, danego środka trwałego w użytkowanie leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy. Jednocześnie leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia rat leasingowych. Ponadto umowa leasingu na ogół przewiduje możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu.

Warto podkreślić, iż leasing jest szczególnie korzystną formą finansowania dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Pozwala on na nabycie niezbędnych sprzętów czy floty pojazdów bez znaczących nakładów finansowych. Ta forma finansowania sprawdzi się również w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie sfinansować naszych inwestycji w inny sposób, na przykład nie posiadamy wystarczającej zdolności kredytowej.

Co może być przedmiotem leasingu?

Pozostaje kwestia przedmiotu leasingu, czyli jakie inwestycje możemy sfinansować w ten sposób. Może nim być ruchomość bądź nieruchomość, służąca celom zarobkowym leasingobiorcy, o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości określa się je zbiorczo mianem środków trwałych.

Teoretycznie zatem w leasing możemy wziąć w zasadzie wszystko. W praktyce najczęściej przedmiotem leasingu jest wszelkiego rodzaju sprzęt biurowy (komputery, kserokopiarki), samochody czy inne maszyny (np. budowlane). Najchętniej finansowane przez leasingodawców są te środki trwałe, które można łatwo zbyć na rynku wtórnym. Należą do nich samochody osobowe, maszyny budowlane, rolnicze czy sprzęt medyczny. Mniej chętnie finansowane są te środki trwałe, na który jest wąski rynek zbytu. Są to specjalistyczne urządzenia czy linie produkcyjne, zaprojektowane pod konkretnego klienta.

A co z przedmiotami używanymi? Czy one również mogą być przedmiotem leasingu? Jest to możliwe, jednak warto również pamiętać, że aby zakupiony przez nas używany środek trwały mógł stanowić przedmiot leasingu, musi on nam zostać sprzedany na podstawie faktury VAT, ze stawką 23%. Przedmiotu leasingu nie może zatem stanowić np. używane auto, które sprzedaje osoba prywatna. W takiej sytuacji możliwe jest obejście przepisów, poprzez wstawienie auta w komis, który następnie wystawi nam fakturę VAT-marża. W takiej sytuacji wyklucza to jednak skorzystanie z leasingu operacyjnego. Zastosowanie w takim przypadku znajduje jednak leasing finansowy.

Pojęcie leasingu finansowego i leasingu operacyjnego

Powiedzieliśmy sobie już czym jest leasing i co może stanowić przedmiot leasingu. Przejrzyjmy się zatem jego dwóm najpopularniejszym odmianom. Czym są leasing finansowy i leasing operacyjny?

Leasing operacyjny cechuje stosunkowo krótki czas trwania umowy leasingu. W zależności od uzgodnień między stronami jest to od roku do dwóch lat. Przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy należy do leasingodawcy. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego strony mogą zdecydować się na sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej, wykupienie go przez korzystającego lub przedłużenie umowy.

Z kolei leasing finansowy charakteryzuje się dłuższym okresem trwania umowy leasingu. Jest na ogół zbliżony do czasu użytkowania przedmiotu umowy i z reguły mieści się w przedziale od pięciu do siedmiu lat. Charakterystyczną cechą leasingu finansowego jest fakt, że przedmiot leasingu przez cały okres trwania umowy stanowi własność leasingobiorcy. Wartość przedmiotu umowy w przypadku leasingu finansowego jest obniżona i stanowi około 90% rynkowej wartości przedmiotu. Ponadto w leasingu finansowym przez cały okres trwania umowy leasingowej spłacamy wartość przedmiotu. W związku z tym na koniec umowy, przedmiot leasingu zostaje własnością firmy.

Leasing finansowy a operacyjny

Wiemy już jakie są cechy charakterystyczne leasingu finansowego i leasingu operacyjnego. Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia różnic pomiędzy nimi, przyjrzyjmy się co łączy te dwie możliwości finansowania inwestycji.

Przede wszystkim, zarówno w przypadku leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego, możemy uniknąć angażowania dużych środków pieniężnych. Istota leasingu sprowadza się do opłacania w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc) raty leasingowej w określonej wysokości. Nie musimy zatem jednorazowo wykładać większej ilości gotówki na maszyny czy urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno leasing finansowy jak i operacyjny umożliwia nam uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu wydatków takich jak paliwo, serwis, czy koszt ubezpieczenia OC oraz odliczenie VAT-u.

Na tym jednak podobieństwa tych dwóch form finansowania się kończą. Podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym sprowadzają się do możliwości dokonania odpisów amortyzacyjnych, odliczenia niektórych kosztów otrzymania przychodów czy sposobów rozliczenia podatku VAT.

Odpisy amortyzacyjne

Różnice w kwestii odpisów amortyzacyjnych wynikają bezpośrednio z faktu, kto w danym rodzaju leasingu jest właścicielem rzeczy. Zatem w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie właścicielem jest leasingodawca, to właśnie na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca będący leasingobiorcą może w tym przypadku wprowadzić daną rzecz do swojej ewidencji środków trwałych, gdy po zakończeniu umowy leasingowej zdecyduje się wykupić przedmiot.

Z kolei w przypadku leasingu finansowego, gdzie właścicielem przedmiotu jest leasingobiorca, dokonuje umieszczenia środka trwałego w ewidencji. To na nim spoczywa wówczas obowiązek amortyzacji przedmiotu.

Podatek VAT

Warto wiedzieć, że wybór rodzaju leasingu wiąże się z różnicami w zakresie podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej . Ta forma leasingu jest bowiem w polskim prawie uznawana za usługę. W leasingu finansowym z kolei, podatek VAT w całości należy opłacić wraz z pierwszą ratą. Dzieje się tak, ponieważ leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru. W tym przypadku stawka podatku VAT uzależniona jest od rodzaju środka trwałego.

Koszty

Zarówno leasing finansowy, jak i operacyjny polega na tym, że przedsiębiorca opłaca tak zwane raty leasingowe. Nalicza się również tak zwaną opłatę wstępną. Jest to swego rodzaju wkład własny, którego wysokość reguluje umowa leasingu. Leasingodawca może również naliczyć różnego rodzaju dodatkowe opłaty i prowizje związane z podpisaniem umowy. Wszystkie te wydatki i opłaty, jak również rata leasingowa (zarówno jej część odsetkowa jak i część kapitałowa), w przypadku leasingu operacyjnego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można jedynie część odsetkową raty. Leasingobiorca może do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć również wszelkiego rodzaju opłaty eksploatacyjne oraz odpisy amortyzacyjne. Przy leasingu finansowym nie można odliczyć opłaty wstępnej.

Jakie korzyści płyną z leasingu finansowego i kiedy warto się na niego zdecydować?

Choć najczęściej wykorzystywaną formą leasingu jest leasing operacyjny, to leasing finansowy również niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to dowolny czas trwania umowy, brak ograniczeń co do wartości końcowej przedmiotu, czy też brak konieczności wykupu – po zapłaceniu ostatniej raty przedmiot umowy staje się automatycznie własnością leasingobiorcy. Ponadto korzyścią jest również możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Oczywiście ta forma finansowania ma również swoje wady. Jest nią przede wszystkim konieczność opłacenia podatku VAT z góry za całkowitą wartość przedmiotu leasingu.

Kiedy zatem leasing finansowy będzie dla firmy korzystniejszym rozwiązaniem niż leasing operacyjny? Na przykład wtedy, gdy w leasing bierzemy sprzęt objęty niższą stawką podatku VAT (np. sprzęt medyczny). Leasing finansowy będzie korzystny również wtedy, gdy chcemy zawrzeć umowę na nietypowy okres (np. bardzo krótki, lub dużo dłuższy). Leasing finansowy jest również korzystniejszy dla podmiotów, które opłacają podatek w formie ryczałtu lub nie są podatnikami VAT.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Prawo

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

0 0
Read Time:5 Minute, 1 Second

Wypłacanie alimentów to przykry obowiązek dla rodzica, który (zwykle po rozpadzie związku małżeńskiego) nie dostał pełnych praw do opieki nad swoją pociechą. Na ogół tyczy się to ojców. W naszym kraju istnieje spory problem ze ściąganiem alimentów. Dłużnicy alimentacyjni za każdym razem używają identycznego argumentu: nie stać ich na płacenie kwoty, którą zasądził sąd. Warto będzie zatem sprawdzić, na jakiej podstawie wyliczane są kwoty alimentów przez sądy. W poniższym artykule przyjrzymy się całej tej procedurze. Zapraszamy do lektury.

Alimenty na dziecko – czym właściwie są?

Alimenty na dziecko regulowane są przez Kodeks opiekuńczy i rodziny, jak i ustawę o pomocy uprawnionym do alimentów osobom z dn. 7 września 2007 roku.

Zgodnie z przepisem zawartym w artykule 91 paragraf 1 Kodeksu opiekuńczego oraz rodzinnego dziecko, które posiada dochody ze swojej pracy, winno przyczynić się do pokrycia kosztów utrzymywania rodziny, jeśli zamieszkuje u swoich rodziców.

Zgodnie z przepisem zawartym w artykule 133, paragraf 1 Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, rodzice zobowiązani są do alimentacyjnych świadczeń na rzecz dziecka, które nie może się jeszcze samodzielnie utrzymywać, chyba iż dochody z jego majątku pozostają wystarczające na poczet pokrywania kosztów jego wychowania i utrzymywania.

Istnieją różne typy i sposoby co do ustalania alimentów:

 • alimenty na poczet matki dziecka bez ślubu,
 • alimenty na pełnoletnie dzieci,
 • alimenty na małoletnie dzieci (niepełnoletnie),
 • alimenty na dzieci nienarodzone,
 • alimenty dobrowolne na dzieci.

Obowiązek alimentacyjny jest obciążeniem dla ojca oraz matki, których wpisano w akcie urodzenia potomstwa. Jeśli nie doszło do prawidłowego ustalenia ojcostwa, to dojść może do sytuacji, w której ojciec będzie płacił alimenty na nieswoją pociechę. Dodatkowych informacji na temat alimentów na dziecko, można szukać na stronie internetowej rozwodnaspokojnie.pl

Alimenty na dziecko – co mogą obejmować? 

Wydatki na dzieci w zakresie alimentów, to szczególnie:

 • zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb,
 • leczenie,
 • edukacja,
 • zakup ubrań,
 • wyżywienie.

Komu i jak długo należy wypłacać alimenty?

Co do zasady alimenty będą się należały dziecku albo byłemu małżonkowi (tą drugą sytuacją, nie będziemy się zajmować w tymże artykule). Wypłacane są one przez rodzica, któremu nie została sądownie przyznana opieka nad dzieckiem. Alimenty z założenia mają zatem stanowić formę dokładania się do budżetu na poczet utrzymywania i wychowywania pociech.

Większość ludzi niesłusznie uważa, iż alimenty trzeba płacić wyłącznie do chwili ukończenia przez pociechę 18 roku życia. Prawo mówi tutaj wprost, iż taki obowiązek ciąży na rodzicach do chwili, aż pociecha (nawet dorosła), nie będzie się w stanie samodzielnie utrzymywać. Co powinniśmy rozumieć poprzez możliwość samodzielnego utrzymania?

 • Zdobycie przez dziecko kwalifikacji celem wykonywania zarobkowej pracy albo zawodu,
 • uzyskanie przez pociechę majątku, który przynosi wystarczające dochody na pokrywanie kosztów własnego utrzymania (przykładowo mieszkanie z przeznaczeniem pod wynajem).

Z obowiązku alimentacyjnego może zwolnić także fakt, iż dziecko będzie celowo przedłużało czas niesamodzielności, czyli na przykład powtarza rok studiów albo klasę, nierzadko zmienia kierunki nauki i szkoły.

W praktyce alimenty mogą być wypłacane nawet dzieciom w średnim wieku – uzasadnieniem jest tutaj choroba uniemożliwiająca podejmowanie pracy o charakterze zarobkowym. Należy przy tym pamiętać, iż z alimentacyjnego obowiązku może zwolnić tylko sąd – nie może być zatem tak, iż przykładowo ojciec podejrzewa swojego dorosłego syna o bumelanctwo i zaprzestaje płacenia.

Ile powinny wynosić alimenty płacone na dzieci? Od czego zależna będzie ich wysokość?

Rodzice mają obowiązek świadczenia alimentacyjnego na dziecko, które nie będzie jeszcze w stanie się utrzymywać samodzielnie, chyba iż dochody pochodzące z majątku pociechy są wystarczające celem pokrywania kosztów jego wychowania i utrzymywania.

Wysokość alimentów zależna będzie od usprawiedliwionych potrzeb pociechy, jak i od majątkowych oraz zarobkowych możliwości danego rodzica.

Pojęcie usprawiedliwione potrzeby oraz majątkowe i zarobkowe możliwości, nie jest zdefiniowane dokładnie w przepisach. Warto jednakże w tym przypadku posłużyć się orzecznictwem Sądu Najwyższego:

,,Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka zaliczają się te potrzeby, których zaspokojenie będzie w stanie zapewniać mu – właściwy do jego uzdolnień oraz wieku – właściwy rozwój duchowy oraz fizyczny”

Możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej określają dochody oraz zarobki, jakie mogłyby być przez nią uzyskiwane z pełnym wykorzystaniem zdolności umysłowych oraz sił fizycznych, nie zaś faktycznie dochody oraz zarobki.

Dzieci posiadają prawo do równej z rodzicami życiowej stopy, bez względu na to, czy żyją z nimi oddzielnie czy też wspólnie.

Nietrudno jest wysunąć wnioski, że w każdym wybranym wypadku możliwości osoby zobowiązanej, jak i potrzeby osoby uprawnionej, będą zupełnie inne.

Z tego też względu, nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, jaką kwotę alimentów rodzic powinien płacić na rzecz dziecka.

Wniosek o przyznanie alimentów

Żeby mogło zostać wszczęte postępowanie o przyznanie alimentów, trzeba będzie napisać właściwy pozew do sądu. Nie ma tutaj znaczenie, czy będzie to wniosek czy też pozew o alimenty, jeśli z treści tego pisma wynikać będzie żądanie odnośnie zasądzenia alimentów.

Pismo odnośnie alimentów na rzecz dziecka, może posiadać różny tytuł: pozew o alimenty na dziecko, wniosek o alimenty na dziecko, wniosek o alimenty, pozew o alimenty, wniosek o alimenty na dziecko pozamałżeńskie, wniosek o alimenty na dziecko małżeńskie, podanie o alimenty itp.

Nie istnieje gotowy wzór pozwu o alimenty na dzieci. Koszty wychowywania oraz utrzymywania każdego spośród dzieci będą inne oraz możliwości zarobkowe i majątkowe każdego rodzica mogą być inne. Dlatego też wskazane będzie za każdym razem zasięgnięcie porady fachowca z zakresu prawa celem konstrukcji właściwego pozwu. W takim celu warto się będzie skonsultować z adwokatem zajmującym się prawem rodzinnym.

Możliwości zarobkowe rodzica: co powinniśmy przez to rozumieć?

To bardzo istotna kwestia, która niestety nie jest rozumianą powszechnie. Otóż sąd podczas określania wysokości alimentów bierze pod uwagę nieaktualny poziom dochodów rodzica, ale to, jaki mógłby być to poziom, gdyby rodzic wykorzystywał wszelkie swoje możliwości fizyczne oraz intelektualne.

Wyobraźmy sobie, iż mężczyzna w sile wieku ma płacić alimenty, z wykształcenia jest programistą. Obecnie jednakże pozostaje na bezrobociu i nie ma żadnych dochodów z tytułu zarobkowej pracy. Sąd weźmie jednakże pod uwagę, iż pracy dla programistów jest bardzo dużo, a ponadto specjaliści w tymże zawodzie otrzymują duże kwoty wynagrodzenia.

Jeżeli w ocenie sądu rodzić posiada możliwości wykorzystywania własnych kompetencji celem znalezienia odpowiednio dobrze płatnej pracy, to zasadzie alimenty odpowiednie do uśrednionych zarobków na wybranym stanowisku.

Niewątpliwie, rodzic może podnieść protest, jednakże żeby mógł wpłynąć na obniżenie kwoty alimentów, musi przedstawić pewne dowody, iż jego materialna sytuacja pozostaje trudniejsza, aniżeli wygląda to na pierwszy rzut oka.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Moda

Polskie torby skórzane – wady i zalety

0 0
Read Time:4 Minute, 54 Second

Skórzane torebki damskie towarzyszą ludziom od wielu tysiącleci – zaczynając od tych zszytych niechlujnie niewyprawionych zwierzęcych skór, które służyły pierwotnemu człowiekowi i na pewno nie można było powiedzieć, iż mają wysoką jakość wykonania, kończąc na współczesnych torbach skórzanych, których historia sięgać może wydarzeń z rewolucji francuskiej.

Moda ruszyła jednakże naprzód, zaś tempo prowadzonego przez nas życia, składnia nas niezaprzeczalnie do kierowania się funkcjonalnością oraz wygodą. Dlatego też obecnie klasyczna, wytworzona za pomocą tradycyjnych metod torebka skórzana, jest częstym wyborem nie tylko pań, ale również i panów. Mówiąc o polskich torbach ze skóry naturalnej, możemy mieć na myśli zarówno ich zalety, jak i wady – postaramy się je opisać w poniższym artykule.

Polskie torby skórzane to elegancki wygląd i stylowy design

Torebki skórzane już od wielu lat słyną ze sporej elegancji. Odznaczają się klasą i idealnie uzupełniają wszystkie stylizacje, szczególnie jeżeli chodzi o ubiór, w którym chodzimy do pracy. Dodają powagi całemu naszemu wizerunkowi. Nie bez powodu, biznesmeni postrzegani są jako bardzo eleganccy mężczyźni ze sporą, wykonaną ze skóry aktówką przepełnioną dokumentacją. Tak samo wygląda to w przypadku damskiej torebki. Idealnie sprawdza się w przypadku spotkania biznesowego czy też konferencji.

Nie możemy jednakże zapomnieć o drugiej jej stronie. Niewielkich rozmiarów, listonoszka albo skórzana kopertówka, to idealny dodatek do wieczornej kreacji. Nie tylko pomieści wszelkie potrzebne nam rzeczy (klucze, portfel, telefon itp.), ale będzie się również fantastycznie prezentowała. Jeśli pragniemy kupić wysokiej jakości torebki skórzane, warto zajrzeć na stronę internetową e-mcklein.pl, gdzie wybierzemy na pewno jeden z pięknych modeli dla siebie. 

Ceny

Ceny, w jakich sprzedawane są torebki ze skóry naturalnej, mogą przyprawić nas o zawrót głowy. Czasami za równowartość jednej takiej torebki, można by było ubrać się od stóp do głów, a wielu sytuacjach zostałaby nam jeszcze reszta w kieszeni.

Galanteria skórzana to najwyższa jakość, a ona musi niestety kosztować. Sporo zależeć będzie także od wybranej przez nas marki – są takie torebki, których cena przekraczać będzie 1000 złotych oraz takie już za 200 złotych. W czym tkwi różnica? Bywa tak, iż trzeba dopłacić za luksusową markę.

Warto będzie jednakże przyjrzeć się nie tyle marce i cenie za tak zwaną metkę, ale także samej jakości surowców. Skórzane torby zawsze będą droższe, aniżeli wyroby wykonane ze skóry ekologicznej albo innego typu materiałów. Wynika to bezpośrednio stąd, iż zastosowany celem jej wyprodukowania surowiec jest więcej warty. Na jego wysoką wartość, przekłada się solidność. Torebki ze skóry naturalnej, są znacznie bardziej wytrzymałe od swoich ekologicznych zamienników. Nie ścierają się tak szybko i będą nam służyły przez wiele lat. Poza tym, mniej się brudzą i są łatwiejsze do utrzymywania ich w czystości.

Torebki ze skóry stanowią narzędzie pracy

Z perspektywy laików, torebki damskie są tylko narzędziem, które pozwala przenoszenie potrzebnych rzeczy z jednego miejsca na drugie. Takie zadanie może jednakże spełniać nawet reklamówka, która, chociaż może spełniać pewną funkcję reprezentatywną – przynosi raczej odwrotne skutki do tych pożądanych.

Skóra naturalna i wykonane z niej polskie torebki, mają pewny niezaprzeczalny atut, jak ponadczasowa prezencja. Właściwie dobrana do pozostałych akcesoriów i stylizacji, torebka skórzana potrafi wzbudzać szacunek, a nawet i pewien respekt.

Nie chodzi jednakże o metkę. Chociaż konsumpcyjny kierunek, jaki wybrał świat, dyktuje niestety ocenianie ludzi na podstawie ich wyglądu, trzeba tego typu preferencje potraktować w dwojaki sposób. Galanteria skórzana, ubrania, a nawet i gadżety firm powszechnie uznawanych za popularne mogą świadczyć o doskonałym, niekiedy nawet i indywidualnym guście, istnieją jednakże pewne sytuacje, w których chwalenie się marką, uznaje się za faux pas.

Gdybyśmy jednakże przenieśli się do sali konferencyjnej z ulicy, etykieta nie pozwala na stylizację z wyraźnie odznaczającym się logotypem. Taki proceder warunkuje jedna prosta zasada – doskonała jakość będzie się broniła samodzielnie.

W wypadku skórzanej torby, akceptowalne będzie delikatne wytłoczenie, które pokrywa tylko małą część widocznego surowca. Sporych rozmiarów, odznaczające się logo może jednakże pokazać się po przeglądnięciu torebki od podszewki, chociaż i w tym przypadku nie powinniśmy ryzykować. Warta uwagi pozostaje także kwestia trwałości. Nawet, jeśli sprowadzimy torbę do roli narzędzia, warto przemyśleć rozwiązanie, które nie skończy swego żywota po pojedynczym sezonie.

Za sprawą tradycyjnych metod wytwórczych i właściwej konserwacji, polskie torebki ze skóry naturalnej, idealnie znoszą wszelkie zmiany atmosferyczne. Odznaczają się także większą odpornością na rozdarcia, aniżeli tekstylne torby i te produkowane ze sztucznych tworzyw (w tym także tzw. ekoskóry, czyli imitujących naturalną skórę sztucznych surowców poliuretanowych, poliestrowych oraz poliamidowych). Popularne jest określanie skórzanych torebek jako dojrzewających, gdyż w przeciwieństwie do ich sztucznych albo roślinnych odpowiedników, nie odkształcają się ani nie starzeją.

Razem z użytkowaniem, wyroby wykonane ze skóry naturalnej, nabierają odznaczającej się patyny, którą uważa się powszechnie za tak zwaną wartość dodaną. Torby skórzane nie ulegną ani pogodzie, ani upływowi czasu. Natomiast przerwanie ciągłości szwu albo rozdarcia, nie powinny być wyzwaniem dla posiadającego doświadczenie kaletnika albo podczas trwania gwarancji przyznanej przez producenta.

Torby ze skóry to dodatek na każdą okazję

Powszechność torebek skórzanych na przestrzeni lat i nabyty przez nie w czasie średniowiecza status luksusowego akcesorium, przeznaczonego dla wysoko postawionych osób, sprawiły, iż skórzane dodatki kojarzy się powszechnie z doskonałym gustem i klasą. Skórzane torby, paski i buty, docenia się między innymi za ich klasyczny, elegancki wygląd.

Elegancka nie musi jednakże kojarzyć się z najwyższym stopniem co do formalności. Galanteria skórzana i części garderoby, to również doskonały sposób na uzupełnienie casualowych stylizacji. Bez problemu możemy uzupełniać za ich pomocą kreacje na praktycznie każdą okazję (wyjątkiem będzie sportowy strój). Obecnie, ciężko będzie nam wyobrazić sobie biurowego pracownika zaliczanego do minimum kadry menadżerskiej albo pełniącego reprezentatywne funkcje, który wyjmie komputer służbowy na spotkaniu z klientem z materiałowego, taniego plecaka albo materiałowej teczki. Z jednej strony, będzie to kwestia obyczajów, z drugiej zaś – noszenie toreb skórzanych to pewna forma nonkonformizmu.

Noszenie toreb skórzanych to symbol zapomnianych przez masową kulturę wartości. Torba na ramię, teczka czy też listonoszka, nie są jednakże jedynymi właściwymi fasonami skórzanych torebek. W wypadku nie tylko krótkich, ale też długich wyjazdów, torba ze skóry naturalnej nie tylko może, ale powinna wręcz zastępować sportową torbę. Takie stylowe rozwiązanie, doda klasy i wdzięku każdorazowej podróży.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Przyroda

Psy myśliwskie – dlaczego są tak popularne?

0 0
Read Time:3 Minute, 22 Second

Psy myśliwskie od zawsze rozpalały wyobraźnię zarówno wielbicieli polowań, jak i zwykłych amatorów zwierząt. Posiadają one szereg cech, które czynią z nich zarówno wytrwanych tropicieli, jak i oddanych towarzyszy. W porównaniu z popularnymi czworonogami rasy, takie jak ogar polski czy wyżeł weimarski wyróżniają się doskonałym węchem oraz posłusznym zachowaniem w różnych warunkach. Sprawia to, że są to psy wszechstronne. Mogą być zarówno pomocne podczas wykonywania rozmaitych zadań, jak i stać się oddanym przyjacielem człowieka. Ich zazwyczaj łagodny charakter oraz skłonność do nauki przekonują często osoby, które chcą przygarnąć czworonoga.

Krótka historia psów do polowań

Pies myśliwski przez długie wieki był towarzyszem człowieka. Posiadał predyspozycje do pracy, przez co był niezwykle ceniony i poszukiwany. Ich odpowiednio wyszkolony charakter nadawał im cechy niezbędne podczas polowań. Z uwagi na pełnioną przez te mądre czworonogi rolę, wyróżniano psy gończe, aportujące, czy też szkolone do naganiania. Mogły być zarówno wszechstronne, jak i nakierowane na jedną z ról i posiadające określoną specjalizację. W zależności od prowadzonego rodzaju polowania angażowano psy do tropienia zwierzyny lub innych niezbędnych zadań. Znaczenia miała też długość sierści czworonoga. Psy krótkowłose, najbardziej wrażliwe na zmieniające się temperatury najlepiej sprawdzały się na polu, podczas stabilnej pogody. Szorstkowłose dobrze sprawdzały się w szuwarach i zaroślach. Długowłose natomiast były idealne w najtrudniejszym terenie. Zwierzęta wraz ze zmianą trybu życia ludzi, z czasem przestały być wykorzystywane do polowań. Rasy psów myśliwskich, z uwagi na ćwiczonych przez lata charakter zaczęły być oszukiwane przez właścicieli chcących przygarnąć wiernego czworonoga.

Popularne rasy psów myśliwskich

Rasy należące do psów gończych oraz myśliwskich pozostają niezmiennie chętnie hodowane, a później kupowane przez przyszłych opiekunów. Najpopularniejsze z nich to:

 • Gończy polski – polska rasa psa myśliwskiego o średnim wzroście. Ma krótką sierść, najczęstsze umaszczenie to czarny lub czekoladowy z podpalaniem oraz różne odcienie rudości. Ma zrównoważony i łagodny charakter. Jest odważny, dlatego sprawdza się jako pies stróżujący. Jego historycznym zadaniem było tropienie zwierzyny. Nadal chętnie na spacerach węszy i pozostaje czujny. Jest idealnym kompanem.
 • Ogar polski – ta rasa psów jest szczególnie lubiana przez rodziny z małymi dziećmi. Ogar jest psem bardzo przyjacielskim, łatwym do wychowania. Poddaje się narzuconym regułom i rzadko się przeciwstawia. Są to dosyć duże zwierzęta, ale nie cechuje ich agresja w stosunku do obcych.
 • Wyżeł – kryje się tutaj cała grupa psów jak wyżeł niemiecki krótkowłosy czy seter szkocki. Okazy wywodzące się z psów myśliwskich należących do tej rodziny, to harmonijne zbudowane psy budzące powszechny podziw. W domowych warunkach sprawdzają się z uwagi na swoje pogodne usposobienie. Są zawsze skore do zabawy.
 • Jamniki – popularna kilkadziesiąt lat temu rasa znowu wraca do łask. Psy myśliwskie rasy, która na pierwszy rzut oka nie jest tak imponująca jak pozostałe ma swoje liczne zalety. Ten niewielki pies jest bardzo radosny i ruchliwy. Przeznaczony do naganiania drobnych zwierząt, nadal pozostawił w sobie sporo zamiłowania do zabawy na świeżym powietrzu.
 • Retriever – sporych rozmiarów pies z przepiękną sierścią. Kiedyś uwielbiany przez myśliwych, dzisiaj popularny wśród hodowców. Pies ten wyróżnia się dużą wytrzymałością dlatego jest chętnie wybierany przez osoby aktywne, które spędzają dużo czasu poza domem. Jest doskonałym aporterem, który dostarcza radość swoim właścicielom.
 • Teriery – kolejna rasa niewielkich psów historycznie zalicza się do zwierząt zabieranych chętnie na polowania. Bardzo zwinny i przyjacielski, szybko przywiązuje się do swoich opiekunów. Kiedyś gończy i aporter, przystosowany do ciężkiej pracy, dziś radosny kompan.

Pies myśliwski w domu

Niezależnie od rasy na którą zdecydują się właściciele należy pamiętać, że psy zachowały wiele ze swoich pierwotnych cech. Nie są już wykorzystywane do polowań, jednak ze względu na swoje instynkty wymagają ze strony właścicieli specjalnego traktowania. Część ich aktywność powinno imitować udział w polowaniu czy pływanie w wodzie. Wyżeł niemiecki krótkowłosy, jamnik szorstkowłosy, czy seter angielski odpłacą się nam piękną psią przyjaźnią, gdy będą odpowiednio hodowane. Podstawową aktywnością, którą powinny codziennie wykonywać są długie spacery. Dla ich dobrej kondycji krótka przechadzka na smyczy to za mało. Te grupy psów powinny mieć możliwość swobodnego biegania na otwartej przestrzeni. Tropienie drobnej zwierzyny, aportowanie oraz używanie wszystkich zmysłów zaspokoją potrzeby mające swój początek w polowaniach. Myśliwskie psy mogą być naszymi najlepszymi kompanami, gdy damy im możliwość rozwoju zgodnie z ich naturą.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Przyroda

Ciąża u psa – objawy, przebieg i profesjonalna opieka

0 0
Read Time:3 Minute, 24 Second

Suki osiągają dojrzałość płciową pomędzy 6 a 24 miesiącem życia. Podstawowym objawem tego zjawiska jest cieczka, czyli ruja. Temat ten z pewnością znany jest każdemu właścicielowi czy psiemu hodowcy. To właście cieczka jest jedynym okresem, w którym suczka może zajść w ciążę. Z tego powodu właśnie wtedy tak chętnie zbiegają się do niej wszytskie osobniki płci męskiej. To ewolucyjny odruch, który uprzykrza życie wielu właścicielom. Warto również dodać, że okres dojrzałości płciowej suczki trwa do końca życia, a każda cieczka wiąże się z możliwością zapłodnienia. Jeśli planujemy zapłodnienie naszej suczki, powinniśmy dokładnie znać czas, w którym nasz pupil ma ruję. Wtedy właśnie jesteśmy w stanie skutecznie zaaranżować całe przedsięwzięcie. Jeśli natomiast wręcz przeciwnie, chcemy zapobiec ciąży, właśnie w okresie cieczki powinniśmy szczególnie bacznie obserwować i pilnować naszego zwierzaka. Niezależnie od opieki, zwierzęta pozostają tylko zwierzętami. Zawsze może dojść do nieplanowanego zdarzenia. Z tego powodu każdy właściciel niewykastrowanej suszki musi wiedzieć jak rozpoznać ciążę u swojej podopiecznej i co w wypadku takiego zdarzenia robić.

Jak długo trwa psia ciąża?

Ciąża u psa jest zaskakująco krótka. Całkowity czas od zapłodnienia do porodu to około 2 miesiące, a dokładnie 58-63 dni. Teoretycznie możliwość zajścia w ciąże u psa występuje pomiędzy 8. a 13. dniem cieczki. Okres ciąży można natomiast podzielić na trzy fazy, z których każda zasługuje na osobne omówienie.

Przebieg ciąży tydzień po tygodniu

Skoro już wiadomo ile trwa ciąża u psa, warto wyodrębnić jej trzy odmienne fazy. Jest to ważne ze wzgledu na zróżnicowane zachowanie suki i odmienną opiekę.

Etap pierwszy

Tydzień 1 – 3

W pierwszych dniach ciąży zachowanie suczki nie ulega znaczącej zmianie. W organizmie wydzielane są już hormony ciążowe, jednak same procesy nie są jeszcze bardzo zaawansowane. Przez pierwsze trzy tygodnie w macicy suki zagnieżdżąją się zarodki i dochodzi do wykształcenia narządów wewnętrznych płodu.

Etap drugi

Tydzień 4

Od około 20. dnia ciąży zarodki zaczynają bardzo szybko rosnąć. Brzuch suczki zdecydowanie się powiększa, a jej waga wzrasta. W tym okresie szczególnie ważne jest udanie się do lekarza weterynarii, bo dni te pozwalają już na przeprowadzenie skutecznych badań obrazowych. Jest to zazwyczaj badanie usg, które pozwala ocenić liczbę szczeniąt w miocie oraz prawidłowy wzrost płodów.

Etap trzeci

Tydzień 5 – 7

Ostatnie 2-3 tygodnie to okres, w którym możemy zaobserwować większe zmiany w zachowaniu suki. Piesek staje się wyraźnie rozdrażniony i podenerwowany. Właściciel powinien w tym czasie szykować już wygodne legowisko dla matki i całego miotu. Z fizjologicznego punktu widzenia szczególnie ważne jest to, aby suczka miała zapewnione komfortowe warunki do odpoczynku. Ciężarna macica uciska w tym czasie na pęcherz moczowy, dlatego pies może wymagać częstszego wyprowadzania na spacer. Nalezy jednak pamiętać również o tym, że suczka nie może się przemęczać, ale przygotowywać do przyjścia na świat potomstwa.

Ciekawostki

<h3Ciąża u psa – liczba szczeniąt w miocie

Liczba potomstwa, jakiego może spodziewać się psia matka jest zróżnicowana. Dokładną ich liczbę już w trakcie trwania ciąży może przewidzieć lekarz weterynarii na podstawie biadania usg lub rtg. Jest to możliwe po upłnięciu 7. tygodnia ciąży.

Liczba szczeniąt jest zależna od rasy, wielkości, masy ciała a także czynników losowych. Jeśli dopiero planujemy ciąże u psa, możemy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu przewidzenia orientacujnej liczby małych piesków, jakich możemy się spodziewać. U ras dużych jest to zazwyczaj 4-8 szczeniąt, a u ras małych 1-4 maluchy.

Przebieg ciąży u suki może oczywiście ulegać zmianom w zależności od liczby potomstwa. Należy jednak pamiętać, że zwierzęta te są przystosowane do dużych miotów i organizm zdorwej matki jest w stanie poradzić sobie nawet z 8 maluchami.

Kiedy psy są zdolne do kopulacji?

Psy są zdolne do kopulacji z zapłodnieniem zazwyczaj od 8. do 13. dnia cieczki suki. Cieczka powtarza się natomiast co 6-7 miesięcy, ale okres ten może u niektórych psów wynosić nawet rok.

Przyczyny ciąży urojonej

Problem ciąży urojonej nadal niepokoi wielu niedoświadczonych hodowców. Przyczyny ciąży urojonej to natomiast naturalny instynkt macierzyński suki. Jej występowanie nie jest jednak groźne dla zdrowia.

Objawy ciąży urojonej

Objawy ciąży urojonej to zmiany w zachowaniu suki. Zwykle są one bardzo indywidualne. Może to być budowanie gniazda, zbieranie zabawek czy obrona nawet pustego legowiska.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Prawo

Ile zarabia prawnik

0 0
Read Time:2 Minute, 44 Second

Prawnik to osoba o bardzo dużym zaufaniu społecznym, która posiada ugruntowaną, specjalistyczną wiedzę oraz zestaw cech i predyspozycji, pozwalających wykonywać ten wymagający zawód. Na ścieżce kariery prawniczej stoi kilka elementów, niezbędnych by móc zarabiać, reprezentować strony w przewodzie sądowym oraz piąć się po szczeblach kariery zawodowej.

Edukacja, czyli studia prawnicze

Kariera zawodowa prawnika nie musi rozpoczynać się dopiero po trwających przez pięć lat studiach. Wręcz nie powinna. Studia prawnicze to pierwszy etap drogi do wykonywania zawodu prawnika oraz czas na podjęcie decyzji, dotyczącej wyboru specjalizacji. Kończy się obroną pracy magisterskiej. W zawodzie prawnika możesz zasilić grono sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, kuratorów oraz komorników. Ile zarabia prawnik, zależy od doświadczenia w zawodzie, miejsca zatrudnienia, lokalizacji oraz wybranej specjalizacji. Zarobki prawników w ramach specjalizacji różnią się od siebie. Możesz przekonać się o tym już podczas studiów, znajdując zatrudnienie w kancelarii prawnej.

Aplikacja i jej wpływ na zarobki prawnika

Po studiach prawniczych, aby zostać wpisanym na listę prawników, posiadających prawo wykonywania zawodu konieczne jest zdanie egzaminu na aplikację oraz realizacja aplikacji w ramach wybranej specjalności. Sam egzamin na aplikacje, trwający przez cztery dni jest płatny. Po pozytywnym zdaniu egzaminu osoba po studiach prawniczych rozpocznie słabo płatną pracę w charakterze aplikanta. Tutaj mediana zarobków jest znaczna. Może to być praca za darmo lub za symboliczne wynagrodzenie. Aplikacja dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorska, rzecznikowska trwają przez okres trzech lat. Musisz uzbroić się w cierpliwość, jeśli interesuje Cię aplikacja notarialna, trwająca 3,5 roku. Na aplikację komorniczą udasz się na okres dwóch lat, natomiast legislacyjna, kuratorska to czas jednego roku. Po jej ukończeniu zdasz egzamin, uprawniający do pracy w zawodzie, zostaniesz wpisany/a na listę prawników.

Prawo do wykonywania zawodu prawnika, a dochód

Bez aplikacji średnie zarobki prawników są niższe. Możesz pracować w zawodzie, wykorzystując wiedzę prawniczą jednak nie będzie to zawód, pozwalający reprezentować klientów w sądzie. Wynagrodzenia w zawodach, niewymagających aplikacji i egzaminu zawodowego oznaczają niższe dochody. Prawnik zarabia mniej jeśli zatrudniony jest w kancelarii lub korporacji. Tworząc własną działalność, opartą o wykonaną aplikację masz szansę na wyższy dochód. Wartość wynagrodzenia wzrasta nie tylko z uwagi na ukończoną aplikację, ale i z racji na powiększające się doświadczenie i obycie. Bez prawa do wykonywania zawodu prawnika oraz tym samym reprezentowania klienta w sądzie można pracować w zawodach, niewymagających adwokata z aplikacją.. Musisz liczyć się z tym, że wtedy zarobki znacznie spadną i nie będą równały się z dochodem osoby po egzaminie zawodowym prawniczym. 

Ile faktycznie zarabiają prawnicy?

Młodszy adwokat, zatrudniony w kancelarii prawniczej na podstawie umowy zarabia w granicach pięciu tysięcy złotych brutto. Mediana jest tutaj znaczna. Jeśli chcesz zacząć zarabiać więcej, należy założyć własną kancelarię adwokacką, radcowską lub notarialną. Kancelarie prawne najczęściej powstają w oparciu o umowę spółki. Zakładając swoją działalność możesz liczyć na zarobki rzędu kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Podobnie, jeśli zechcesz uzyskać zatrudnienie w rodzinnym biznesie. W środowisku prawniczym firmy rodzinne są bardzo popularne, a interesy i renoma przechodzą z pokolenia na pokolenie. Jako adwokat możesz zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Radca prawny może cieszyć się wynagrodzeniem na poziomie około 11-12 tysięcy złotych. W tym samym fachu za granicą możesz zarobić nawet 45 tysięcy złotych (przeliczenie). Tak znaczne rozbieżności w zarobkach pomiędzy prawnikami związane jest z formą zatrudnienia. Młodszy specjalista na stażu zarobi zdecydowanie mniej od wspólnika spółki, tworzącej kancelarię prawną. 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Prawo

Kancelaria sosnowiec – jak wybrać odpowiedniego radcę prawnego?

0 0
Read Time:5 Minute, 22 Second

Dobry radca prawny, powinien być godny naszego zaufania. Z pewnością nie korzystamy nazbyt często z takich usług, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, to warto przemyśleć jego wybór.

Sami nierzadko nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, w jaki spośród mamy się zachowywać w sądzie i czy poradzimy sobie samodzielnie. Łacińska zasada mówi o tym, iż nieznajomość prawa szkodzi.

Dlatego też odpowiedni radca prawny może nam być niezbędny. Poszukując dobrego radcy prawnego, warto zajrzeć na stronę kancelarii https://kamiljanko.pl/, gdzie możemy liczyć na profesjonalną pomoc.

Przede wszystkim zaś zyskamy pewność właściwej reprezentacji. Radca prawny wyjaśni nam także wszelkie zawiłości prawne, które dla zwykłego człowieka nie są znane albo po prostu ich nie rozumie.

Od wybrania odpowiedniego radcy prawnego zależy sporo kwestii, jak chociażby nasza wygrana w danym sporze sądowym. Nie można zatem wybierać przypadkowego adwokata, uprzednio trzeba się zorientować na rynku. Jak więc wybrać właściwego radcę prawnego?

Radca prawny – jak wybrać tego właściwego?

Na pewno duża część osób może być zaskoczona zakresem usług, jakie świadczą radcy prawni. Pokazuje to wyłącznie, iż w wielu sytuacjach nie warto odpuścić i jeżeli tylko czujemy, iż nasze prawa zostały ewidentnie naruszone, musimy zasięgnąć pomocy radcy prawnego.

Jako konsumenci posiadamy prawo niewiedzy, niemniej jednak mamy także prawo domagania się przestrzegania prawa. I w tym właśnie pomoże nam radca prawny. Lista spraw, w przypadku których może nas on wspierać, jest naprawdę dosyć długa.

Wśród nich warto wymienić:

 • spory z ubezpieczycielami (na przykład w sprawach zbyt niskiej kwoty odszkodowania),
 • spory z pracodawcami,
 • reprezentację klientów przed urzędami i sądem,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego: spadek, podział majątku, ustalanie władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, rozwody.

Już ta dosyć krótka lista pokazuje nam, z iloma różnorodnymi sprawami możemy się mierzyć na różnych etapach życia. W każdej spośród nich pomóc nam może dobry radca prawny.

Czy radca prawny z polecenia jest dobrym wyborem?

Wiele osób, poszukując odpowiedniego radcy prawnego, najpierw zasięga opinii osób bliskich albo znajomych. Jeżeli ktoś w naszym otoczeniu korzystał już z usług wybranego radcy prawnego i był z nich zadowolony, to z pewnością chętnie nam go poleci. Warto jednakże brać pod uwagę, iż prawo to bardzo złożona oraz rozbudowana dziedzina, zaś radcowie prawni zwykle specjalizują się w konkretnej gałęzi.

Dlatego też radca prawny, który pomagał naszej rodzinie uzyskać odszkodowanie, niekoniecznie będzie biegły w sprawach rodzinnych czy też karnych. Jeżeli jednak nie będzie się specjalizował w sprawach, z którymi się do niego zgłosimy, winien nas o tym poinformować i polecić ewentualnie jakiegoś innego specjalistę w tym fachu.

Samodzielny wybór radcy prawnego – na co należy zwrócić uwagę?

Jeżeli chcemy samodzielnie dokonać wyboru radcy prawnego, musimy zapoznać się z witrynami internetowymi wybranych kancelarii. Jakie wymogi powinien spełniać radca prawny? Powinien przede wszystkim:

 • posiadać odpowiednie doświadczenie i odpowiednią ilość lat pracy w swoim zawodzie – zwykle im dłużej dany radca prawny pracuje w swoim zawodzie, tym większe posiada doświadczenie, miał szansę także zetknąć się z różnorodnymi sprawami, reprezentował z pewnością w sądzie różnych klientów i doskonale zna prawo i umie je odpowiednio zinterpretować, jak również bronić własnych racji na sprawach sądowych. Miejmy jednakże na uwadze, iż wówczas koszty mogą być większe aniżeli w wypadku początkujących w tym zawodzie, gdyż doświadczenie radcy prawnego musi przecież kosztować,
 • mieć dobre opinie – nie tylko zadowoleni, ale również niezadowoleni z oferowanych usług radcy prawnego nierzadko dzielą się własnymi opiniami w sieci; po wstępnym wybraniu radcy prawnego warto poddać weryfikacji, czy osoby będące jego klientami chcieli się wypowiadać odnośnie świadczonych przez niego usług,
 • oferować odpowiedni zakres wsparcia – jeśli szukamy radcy prawnego, który pomoże nam w sprawach rodzinnych, powinniśmy wcześniej sprawdzić, jaki zakres pracy oferowany jest przez wybranego specjalistę.

Jaka powinna być osoba udzielająca porad prawnych? Przede wszystkim rzetelna oraz skuteczna, ale również przepełniona empatią, tym bardziej jeśli zajmuje się na co dzień bardzo delikatnymi sprawami, przykładowo sprawami rodzinnymi czy też rozwodami.

Warto brać pod uwagę, iż nawet najlepszy radca prawny nie zawsze będzie zwycięzcą danego postępowania, gdyż efekt w zakresie sprawy sądowej zależny jest nierzadko od interpretacji danego sądu.

Bezpośredni kontakt z kancelarią

Zanim podejmiemy decyzję odnośnie skorzystania z porady konkretnego radcy prawnego, powinniśmy się z nim wcześniej skontaktować. Warto zadzwonić do kilku takich specjalistów, dopytać o szczegóły i postarać się zwrócić szczególną uwagę na jakość kontaktu z danym adwokatem. Możliwe jest, iż pozostaniemy w stałym kontakcie z radcą prawnym przez kilka miesięcy i będziemy mu chcieli zadawać różne pytania, dlatego kontakt musi być dla nas satysfakcjonujący.

Osoba udzielająca odpowiedniej porady prawnej za sprawą powyższych porad, na pewno będzie łatwiejsza do znalezienia.

Wynagrodzenie za porady prawne nie powinno mieć wpływu na naszą decyzję

Sporo osób chcących skorzystać z porad radcy prawnego, poświęca wiele czasu na poczet znalezienia odpowiedzi na ważne pytanie – jak dużo trzeba będzie zapłacić za obsługę prawną ich sprawy? Najważniejszym czynnikiem może się stać zatem cena, którą w rzeczywistości powinno się brać pod uwagę jako ostatnią.

Niewątpliwie nikt nie ma zamiaru wydawać wielu milionów na poczet rozwodu, jednakże jeżeli w perspektywie sprawę można przegrać, to chyba lepiej będzie wydać nieco większą kwotę na profesjonalnego radcę prawnego, aniżeli na alimenty dla żony albo utracić cały wspólny majątek.

Ceny usług świadczonych przez radców prawnych mogą być różne, sporo zależeć będzie od kwestii siedziby danej kancelarii, doświadczenia wybranego prawnika, ale również od trudności danej sprawy, żądań obu stron sprawy, jak i potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na sprawie sądowej.

Nie można zatem znaleźć jednoznacznego cennika, który wskaże nam cenę za usługę konkretnego radcy prawnego. W takim wypadku konieczna jest wizyta w kancelarii, jak i szczera rozmowa z radcą prawnym, który w obiektywny sposób dokona oceny sytuacji i doradzi nam, jak można by było przeprowadzić najlepiej całość sprawy.

Bez względu na to, cena nie może być decydującym czynnikiem w zakresie wyboru konkretnego radcy prawnego do naszego postępowania. Dużo lepszymi kryteriami wyboru, będą wymienione wyżej opinie, wcześniejsze doradztwo, jak i specjalizacja w danej dziedzinie prawa.

Sprawy pozornie proste

Dobry radca prawny będzie w stanie nie tylko uświadomić nam finansowe warunki współpracy czy też wysokość sądowych kosztów, ale również czas trwania swojej pracy i znaczenie naszej sprawy.

Dobry adwokat nie będzie nas zbywał poprzez napisanie odpowiedniego pisma procesowego, zaś dokładnie omówi nasz kłopot, a to wszystko w ramach podpisywanej z nim umowy.

Odpowiednie podejście radcy prawnego powinno obejmować zadanie przez niego wielu pytań. Takie działania są zawsze objęte tajemnicą zawodową, dlatego nie musimy się obawiać. Ponadto dana kancelaria nie może wykorzystywać ujawnionych wcześniej informacji przeciwko własnemu klientowi.

Po przeprowadzeniu stosownego wywiadu może się okazać, iż nasza sprawa się przedawniła, np. wraz z majątkiem odziedziczymy spore długi. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście radcy prawnego do każdego klienta.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Zdrowie

Mezoterapia igłowa – wskazania, przeciwskazania, efekty

0 0
Read Time:5 Minute, 24 Second

Mezoterapia igłowa to zabieg zaliczany do medycyny estetycznej, którego celem jest dostarczanie naszej skórze odpowiednich substancji regenerujących, odżywczych oraz nawilżających.

Wnikając do głębokich warstw skóry, zabieg mezoterapii igłowej, jest w stanie poprawić jej wygląd zewnętrzny. Redukuje niedoskonałości, spłyca zmarszczki, ujędrnia i wzmaga procesu regeneracji.

Zabieg mezoterapii igłowej może być wykonywany niemalże w każdym obszarze naszego ciała, niemniej jednak wśród najbardziej popularnych miejsc wymienić można: owłosioną skórę głowy, dłonie, dekolt, szyję czy twarz.

Poza rezultatem odmłodzenia zabieg mezoterapii igłowej zapobiegnie też nadmiernemu wypadaniu włosów, jak również zredukuje cellulit i tkankę tłuszczową, która znajduje się na pośladkach, brzuchu lub na udach. Zabiegi te stosuje się także profilaktycznie przeciw powstaniu, jak i pogłębianiu się zmarszczek. Jeśli poszukujemy dobrej kliniki medycyny estetycznej, której pracownicy podejmą się wykonania profesjonalnej mezoterapii igłowej, warto zajrzeć na stronę thebeautydoctors.pl. Pracujący tam specjaliści, dzięki dużemu doświadczeniu, wykonują w pełni skuteczne tego typu zabiegi.

Zabieg mezoterapii igłowej – czym dokładnie jest?

Mezoterapia igłowa to niechirurgiczny zabieg medycyny estetycznej, który polega na podaniu do warstwy właściwej skóry odpowiednich substancji aktywnych, przede wszystkim kwasu hialuronowego, jak również kolagenu i elastyny. Pierwszy spośród zabiegów mezoterapii igłowej został przeprowadzony w roku 1952 przez lekarza Michaela Pistora – jego celem tak naprawdę miała być medyczna pomoc osobie, która nie dosłyszała. Niestety, zabieg nie przyniósł oczekiwanego rezultatu, niemniej jednak umożliwił zredukowanie szumów w uszach, jak i dolegliwości o charakterze bólowym w okolicy uszu. Ta sytuacja sprawiła, iż nie tylko Pistor, ale również inni medycy oraz badacze zaczęli intensywnie pracować nad rozwojem zabiegu mezoterapii.

Ostatnimi czasy doszło do gwałtownego wzrostu popularności omawianej mezoterapii igłowej – przyczyną tego jest spore zainteresowanie medycyną estetyczną. Mezoterapia igłowa umożliwia odmładzanie skóry albo przyspieszenie procesu jej regeneracji, dzięki temu stała się ona doceniana przez osoby, które poszukują niezbyt inwazyjnych metod walki z oznakami starzenia się ludzkiej skóry.

Mezoterapia igłowa ciała i twarzy zaliczana jest do mało inwazyjnych zabiegów w zakresie medycyny estetycznej. Jej cel to nawilżanie, regenerowanie i odżywianie skóry w wybranych obszarach ciała.

Zabieg mezoterapii igłowej – w jaki sposób jest przeprowadzany?

W czasie zabiegu mezoterapii igłowej do skóry na głębokość ok. 2-3 mm przy pomocy mikroskopijnych rozmiarów igły wstrzykuje się koktajl, który zawiera cenne składniki, dobierane właściwie do wybranego pacjenta. Zwykle są to takie substancje, jak witamina A, kwas hialuronowy czy witaminy C oraz E.

Nakłuwanie skóry nie jest na pewno zbyt przyjemne, zatem celem zminimalizowania odczuwanego dyskomfortu, pacjentom podawane jest znieczulenie miejscowe. Niewielkie nakłucia wykonuje się w odstępach co około 5-10 mm. Z tego typu zabiegów powinniśmy korzystać tylko w wykwalifikowanych gabinetach medycyny estetycznej, w których pracują wyłącznie lekarze.

Zabieg mezoterapii igłowej – wskazania

Mezoterapia igłowa może być wykonywana niemalże w każdym obszarze ciała, jednakże wśród najbardziej popularnych miejsc trzeba wymienić: dłonie, dekolt, szyję oraz twarz. Można również wykonać mezoterapię w obszarze pod oczami. Są to części ciała, które wymagają odmładzania, ujędrnienia skóry, rozjaśniania przebarwień, rewitalizacji, najczęściej w wieku dojrzałym. Zabieg mezoterapii igłowej może być wykonywany również w innych miejscach na ciele, na przykład na pośladkach albo brzuchu. Wtedy to zabieg ten stosuje się celem zredukowania cellulitu oraz rozstępów czy też ujędrniania skóry. Sporą popularnością ostatnimi czasy cieszy się także zabieg mezoterapii igłowej w obszarze głowy, co potrafi zahamować łysienie, jak i wzmacnia oraz odżywia kosmyki.

Mezoterapia igłowa jest zabiegiem kosmetycznym, który umożliwia nam poprawę wyglądu skóry, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z jej stanu. Jest to idealna opcja dla tych osób, które doceniają widoczne rezultaty oraz szybkie efekty w dosyć przystępnej cenie.

Z zabiegów mezoterapii igłowej, warto będzie korzystać, jeżeli nasza skóra jest:

 • przesuszona i zmęczona,
 • uszkodzona przez działanie słońca i promieni UV,
 • pozbawiona elastyczności i wiotka,
 • pozbawiona witamin, co w wypadku skóry na głowę może się przejawiać nadmiernym wypadaniem włosów,
 • wytwarza się na niej cellulit,
 • pokryta licznymi bliznami po wyleczonym trądziku.

Zabiegi mezoterapii igłowej – jak często należy je powtarzać?

Zabieg mezoterapii igłowej jest mało inwazyjny, jak i polega na wykonywaniu licznych dokładnych ukłuć cieniutką igłą po uprzedniej dezynfekcji powierzchni skóry i jej demakijażu. Zabiegi mogą być przeprowadzane na obszarze dekoltu, szyi oraz skóry twarzy. Mezoterapia igłowa umożliwia poprawienie nawilżenia oraz elastyczności naszej skóry już po przeprowadzeniu jednego zabiegu, ale celem zachowania otrzymanych rezultatów zalecane są kolejne zabiegi co ok. 6 miesięcy.

Zabieg mezoterapii igłowej – rezultaty

Różnice będą dostrzegalne zwykle już po jednym zabiegu. Natomiast celem uzyskania najlepszych i długo utrzymujących się efektów, zaleca się przeprowadzenie całej ich serii. Liczbę koniecznych zabiegi ustala się zawsze indywidualnie pod pacjenta, po zebraniu stosownego wywiadu i określeniu stanu skóry. Lekarze zalecają, aby wykonywać 3-7 zabiegów w odstępach czasu 7-21 dni. Jeżeli rezultaty będą zadowalające, trzeba będzie wykonywać zabiegi przypominające z częstotliwością co 4-5 miesięcy.

Wśród rezultatów, które można uzyskać dzięki mezoterapii igłowej w obrębie ciała i twarzy, należy wymienić:

 • usuwanie nieestetycznych przebarwień,
 • głębokie nawilżenie skóry,
 • uzupełnienie niedoborów niezbędnych minerałów i witamin,
 • zwiększenie grubości naskórka,
 • wygładzenie blizn potrądzikowych i zmarszczek,
 • zniwelowanie zasinień/cieni pod oczami,
 • zredukowanie oznak starzenia się skóry,
 • zwiększenie elastyczności naskórka.

Natomiast przeprowadzenie mezoterapii igłowej w obrębie skóry głowy, umożliwia kompleksowe wzmacnianie naszych włosów. Zabieg ten może wspomóc terapię łysienia telogenowego, androgenowego, poporodowego i polekowego. Włosy stają się mocniejsze, szybciej rosną i mniej wypadają.

Mezoterapia igłowa to doskonały sposób, aby w krótkim czasie odzyskać zdrowy i promienny wygląd na twarzy. Chociaż jest to rozpowszechniony zabieg i możemy go znaleźć w ofercie wielu salonów kosmetycznych, warto wcześniej zapoznać się z opiniami odnośnie konkretnych pracowników i świadczonych przez nich usług. Dużą uwagę powinniśmy przywiązywać do stosowanych w danym gabinecie kosmetyków, sprzętu, jak również do doświadczenia i konkretnych rezultatów pracy.

Mezoterapia igłowa – możliwe skutki uboczne

Jak wskazuje sama nazwa omawianego zabiegu, podczas jego przeprowadzania wykorzystuje się igły. Mogą one spowodować skutki uboczne oraz różnego rodzaju niedogodności. Wśród najczęściej spotykanych wymienia się: sińce, krwiaki oraz dolegliwości bólowe. Może także dochodzić do obrzęków czy reakcji alergicznych.

Mezoterapia igłowa – cena

Ceny mezoterapii igłowej uzależnione są od typu zabiegu, jak również od tego, czy będzie on jednorazowy, czy też może kilkakrotnie powtarzany. Mezoterapia igłowa w obrębie twarzy, to zwykle koszt 300-500 złotych (cena zależy od typu substancji, która zostanie wprowadzona pod skórę). W wypadku zabiegu mezoterapii igłowej przeprowadzanej na głowie, cennik za pojedynczy zabieg jest dosyć podobny. Niemniej jednak, w wypadku znacznie bardziej skomplikowanych zabiegów, takich jak chociażby mezoterapia na pozbycie się cellulitu, ceny mogą sięgnąć nawet do kilkunastu tysięcy za całą serię zabiegową.

Mezoterapia igłowa – czy można ją przeprowadzić samodzielnie?

Pod żadnym pozorem, nie powinniśmy próbować przeprowadzać samodzielnie zabiegów mezoterapii igłowej. W specjalistycznych sklepach z wyposażeniem do salonów kosmetycznych, oferowane są ampułki do tego typu zabiegów, niemniej jednak samodzielne przeprowadzenie iniekcji może zakończyć się zakażeniem, uszkodzeniem nerwów, a nawet zamknięciem światła naczyń krwionośnych.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Zdrowie

Psychiatra

0 0
Read Time:7 Minute, 57 Second

Krótko mówiąc, psychiatrzy to lekarze posiadający licencję na przepisywanie leków i przeprowadzanie oceny zdrowia psychicznego. Posiadają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie diagnozowania i leczenia chorób psychicznych. Nie ma możliwości leczenia chorób psychicznych oraz bardziej zaawansowanych zaburzeń bez pomocy psychiatry.

Psychiatrzy istnieją od dawna. Mają wielką zdolność rozumienia ludzkiego umysłu. Ktoś, kto posiada specjalizację z psychiatrii może również być psychologiem lub psychoterapeutą. Kluczową różnicą jest to, że może on zalecić leczenie farmakologiczne. Lekarz psychiatra jest dostępny we wszystkich miastach Polski – online, a także stacjonarnie. W dziedzinie psychiatrii znaleźć można sposoby leczenia zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Kim jest psychiatra i kiedy się go wzywa?

Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć o psychiatrach jest to, że muszą oni być lekarzami specjalizującymi się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, choroba afektywna dwubiegunowa, PTSD i schizofrenia. Z racji wykonywanych czynności przed ich imieniem i nazwiskiem stosowany jest przedrostek „dr hab” lub „n med”. Tylko w takich przypadkach profesjonalista może określać siebie jako psychiatra.

Psychiatra jest wzywany, gdy ktoś doświadcza poważnych chorób psychicznych, których nie można leczyć wyłącznie tradycyjnymi metodami terapeutycznymi. Oceniają również młodzież i dzieci pod kątem problemów behawioralnych i psychologicznych, które mogą wskazywać na przyszłe trudności w późniejszym życiu.

Z powodzeniem diagnozują oni trudności w uczeniu się lub uzależnienie od substancji. Psychiatra jest pomocny dla osób, które czują, że potrzebują dodatkowej pomocy w przejściu dnia codziennego z powodu stresorów życia codziennego i/lub poczucia nieadekwatności lub beznadziejności.

Leczenie psychiatryczne można rozpocząć, kiedy występuje diagnoza schizofrenii, psychozy, silnych zaburzeń lękowych czy niekontrolowanego uzależnienia. Co jeszcze leczy psychiatra? Płytki sen, lęk, bezsenność itp. W dziedzinie psychiatrii podstawą jest konsultacja, w trakcie której dochodzi do oceny zdrowia pacjenta. Część pracy, jaka należy do personelu medycznego – psychoterapeuty, psychologa i psychiatry to rozmowa – bez niej nie jest możliwe badanie.

Psychiatra jest pracownikiem służby zdrowia, przeszkolonym do diagnozy, doboru leków i rehabilitacji zarówno w przypadku mniej, jak i bardziej zaawansowanych zaburzeń psychicznych.

Jak znaleźć odpowiedniego psychiatrę?

Zadaniem psychiatry jest niesienie pomocy osobom cierpiącym na skutki choroby psychicznej. Jednak znalezienie dobrego psychiatry może być trudne ze względu na ich liczbę.

Dzieje się tak dlatego, że psychiatra to lekarz, który często musi sam zorganizować sobie miejsce pracy. Psychiatra zwykle ogłasza swoją obecność reklamą. Dlatego ważne jest, abyś poszukał psychiatry, który ma doświadczenie w radzeniu sobie z Twoją konkretną chorobą psychiczną, ma dobrą reputację i najlepiej oferuje konsultacje online lub telefonicznie, abyś mógł zadać mu pytania w dowolnym momencie – również w momencie kryzysu.

Możesz zapytać swoich przyjaciół lub krewnych, czy znają jakichś psychiatrów w Twojej okolicy lub kogoś, u kogo wcześniej podejmowali leczenie. Umów wizytę z osobą, która jest Ci zaufana. Korzystanie z pomocy psychiatry, do którego zostaniesz skierowany przez internistę może nie zapewnić Ci aż tak indywidualnej wizyty.

Wizyta u psychiatry pozwoli zrozumieć jak objawy wpływają na Twoje codzienne życie

Wizyty u psychiatry są często trudne do zaplanowania, bardziej skomplikowane niż u psychologa i często trzeba na nie zbyt czekać. Radzenie sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym może być ogólnie trudne, ale wizyta u psychiatry lub psychologa nie musi być. Jeśli borykasz się z problemami tej natury, nie czekaj i odwiedź poradnię taką jak https://centrum-probalans.pl/

Liczne strony internetowe oferują zasoby dla osób z problemami ze zdrowiem psychicznym, aby te mogły udać się do odpowiedniego specjalisty i przeczytać o wybranym lekarzu opinie. Nie są one przeznaczone do diagnozowania siebie, ale do tego, aby zrozumieć najlepszą ścieżkę w leczeniu. Na stronach poradni dowiesz się czego powinieneś się spodziewać po wizycie i dokąd możesz się zwrócić, jeśli potrzebujesz natychmiastowego wsparcia.

Wizyta u psychiatry to świetny sposób, aby pomóc Ci zrozumieć, jak Twoje objawy manifestują się w codziennym życiu. Pomoże Ci również skuteczniej radzić sobie z chorobą oraz podjąć stosowne leczenie.

Istnieją różne powody, dla których ludzie odwiedzają psychiatrów, takie jak depresja, lęki, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, a nawet uzależnienie od narkotyków.

Wizyta u psychiatry również przez internet

Badania wykazały, że skutecznym sposobem leczenia jest nie tylko wizyta w centrum psychiatrii. Konsultacja online to równie skuteczne narzędzie zapewniające dokładną diagnozę takich chorób jak depresja, alkoholizm czy zaburzenia lękowe. Oznacza to, że pacjenci nie muszą już wchodzić do gabinetu lekarskiego – wystarczy umówić się ze specjalistą przez internet.

Pacjenci otrzymują informację zwrotną, a także receptę. Nie muszą więc być zdolni do samodzielnego poruszania się, mogąc oszczędzać czas i wysiłek na poruszaniu się środkami lokomocji.

Czy wizyta u specjalisty zdrowia psychicznego ma sens w przypadku lżejszych zaburzeń?

Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, że mając tzw. łagodniejszą chorobę, nie muszą odwiedzać specjalisty od zdrowia psychicznego. Jednak zawsze lepiej dmuchać na zimne i chociaż jednorazowo porozmawiać o swoich problemach z kimś, kto w tej dziedzinie się specjalizuje. Wiele osób jest zaskoczona, gdy dowiaduje się, że ich problemy są znacznie poważniejsze, niż im się dotychczas wydawało.

Psychiatra pomaga, jeśli czujesz się przytłoczony codziennym życiem lub masz łagodniejsze zaburzenie, które powoduje stres. Nie wahaj się i umów wizytę, jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby odwiedzić specjalistę od zdrowia psychicznego. Niestety piętno chorób psychicznych sprawiło, że ludzie boją się odwiedzać specjalistów i szukać leczenia. Nie ma jednak takiej potrzeby, czego dowodem jest stolica Warszawa, gdzie są dziesiątki różnych specjalistów.

W trakcie leczenia ważne jest, abyśmy nie przekształcali tych zaburzeń w coś, czym nie są. Choroby psychiczne są tak samo powszechne jak fizyczne i mogą dotykać ludzi w każdym wieku, niezależnie od tego, czy są łagodne, czy ciężkie. Coś, co na początku wydawało się jedynie zaburzeniem lękowym, z czasem może okazać się poważniejszą jednostką chorobową.

Na czym polega leczenie zaburzeń psychicznych?

Istnieje wiele różnych zaburzeń psychicznych, które wpływają na zdrowie psychiczne danej osoby. Jednym z najczęstszych jest depresja. Depresja to stan, w którym ludzie doświadczają obniżonych nastrojów i wycofania się ze społeczeństwa, negatywnych myśli oraz zachowań autodestrukcyjnych.

Centrum zdrowia psychicznego oferuje wiele możliwości dla osób cierpiących na depresję i inne schorzenia psychiczne. Informacje na temat leczenia, które można znaleźć w internecie mówią, że najważniejsza jest konsultacja psychiatryczna i leczenie farmakologiczne w przypadku cięższych epizodów.

Zarówno zaburzenie psychiczne, jak i choroba psychiczna objawiają się w umyśle i wpływają na myśli, zachowania lub uczucia danej osoby. Istnieje wiele rodzajów zaburzeń psychicznych, ale wszystkie mają wspólną cechę: powodują cierpienie osoby, która je ma. Zaburzenie psychiczne wpływa w pewien sposób na życie i może nawet prowadzić do myśli samobójczych. Typowe rodzaje zaburzeń psychicznych obejmują lęk, chorobę afektywną dwubiegunową, schizofrenię i zaburzenia związane z używaniem substancji.

Proces leczenia zaburzeń psychicznych obejmuje różne formy psychoterapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), grupy samopomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy (AA) lub Anonimowi Narkomani (NA), leki psychotropowe, antydepresanty lub leki przeciwpsychotyczne. W większości przypadków specjalista ocenia stan zdrowia, a następnie zajmuje się doborem terapii. Pacjent w ramach dodatkowego wsparcia może zostać skierowany do innych lekarzy takich jak psychoterapeuta oraz psycholog.

Jakie są zaburzenia psychiczne leczone w psychiatrii?

Choroby psychiczne są główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest drugim najczęściej występującym zaburzeniem zdrowia psychicznego w Europie i Ameryce Północnej. Istnieje kilka ustalonych zaburzeń psychicznych, które mogą dotknąć każdego w dowolnym momencie.

Istnieje wiele zaburzeń psychicznych, które nie są powszechnie znane. Wiele rzadszych zaburzeń ma objawy, które nakładają się na popularniejsze zaburzenia, co utrudnia ich zdiagnozowanie i skuteczne leczenie.

Zaburzenia psychiczne są wymienione w Podręczniku Diagnostyki i Statystyki Zaburzeń Psychicznych (DSM-5). Najczęstsze z nich to depresja, lęk, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia/zaburzenie schizoafektywne, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD), ostra psychoza, nerwica lękowa, problemy behawioralne, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwica depresyjna, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia jedzenia i nastroju (jadłowstręt psychiczny), zmiana osobowości spowodowana urazem lub stresem (zespół stresu pourazowego), cyklotymia.

Jest mniej prawdopodobne, że stany te są związane z jakąkolwiek dolegliwością fizyczną.

Psychiatra, a szpital psychiatryczny i leczenie w szpitalu psychiatrycznym

Psychiatria to specjalność medyczna, która koncentruje się na zdrowiu psychicznym. Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu chorób psychicznych. Szpital psychiatryczny to miejsce, w którym pacjenci z chorobami psychicznymi są pod obserwacją lub otrzymują leki w ramach leczenia.

Psychiatra to specjalista, który zazwyczaj koncentruje się na umyśle i zachowaniu oraz na tym, jak pacjenci odnoszą się do codziennego życia.

Szpital psychiatryczny pomaga radzić sobie z objawami zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza, schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa. Pomaga również leczyć problemy fizyczne i społeczne, które często pojawiają się w wyniku tych schorzeń. Szpital oferuje rehabilitację, która pomaga budować pewność siebie.

Szpitale psychiatryczne oferują leczenie stacjonarne, ambulatoryjne i dzienne dla pacjentów chorych psychicznie i/lub emocjonalnie. Szpitale psychiatryczne posiadają również usługi ambulatoryjne, takie jak usługi interwencji kryzysowej, ośrodki detoksykacji, ośrodki rehabilitacji odwykowej, oddziały medycyny sądowej, oddziały geriatryczne, oddziały stacjonarne dla pacjentów ze schizofrenią lub innymi zaburzeniami psychotycznymi.

Pomysł leczenia zdrowia psychicznego za pomocą leków jest powoli wycofywany przez psychiatrów, którzy uważają, że terapia powinna mieć większe znaczenie niż leki takie jak prozac czy ritalin. Udowodniono, że psychoterapia jest bardziej skuteczna w leczeniu niektórych schorzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe, niż same leki.

Depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i nerwica natręctw to przykłady chorób, które najskuteczniej leczy się w połączeniu obu metod.

W jakich miastach można znaleźć najlepszych psychiatrów?

Na ogólną jakość życia w mieście składa się wiele czynników. Niektóre miasta mają najlepszych psychiatrów, którzy są bardziej pożądani i cieszą się większą sławą w internecie. Wiele osób jeszcze do niedawna dojeżdżało do takich miast jak Warszawa czy Gdańsk, ponieważ oferowały one lepszą opiekę psychiatryczną. Dziś te same osoby korzystają z usług przez internet.

Kiedy ktoś boryka się z chorobą psychiczną, znalezienie odpowiedniego psychiatry może być trudne.

Istnieją jednak portale i strony internetowe, które pozwalają szybko i skutecznie na znalezienie psychiatry spośród kilku tysięcy specjalistów w całym kraju.

Przy rosnącej liczbie pacjentów borykających się ze zdrowiem psychicznym na całym świecie, nietrudne jest znalezienie psychiatry w pobliżu swojego domu.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Kategorie
Zdrowie

Bezdech afektywny jako zaburzenie napadowe wieku dziecięcego

0 0
Read Time:4 Minute, 55 Second

Chyba wszyscy rodzice, słysząc: „Bezdech afektywny” mają przed oczami widok zachodzących się i siniejących dzieci. Wzbudza on lęk i niepokój chyba w każdym z nas. Oczywiście bezdechy nie występują u każdego dziecka, jednakże nie ma tu reguły. Rodzajów bezdechów jest kilka, jednak nie wszystkie one mogą zagrażać życiu naszego dziecka. Czasami zdarza się tak, że dziecko zachodzi się z płaczu. Występuje wtedy bezdech afektywny, który wiąże się z utratą przytomności przez dziecko. U małego pacjenta dochodzi do zatrzymania oddechu oraz obniżenia napięcia mięśniowego.

Czym dokładnie jest bezdech afektywny?

Bezdech afektywny najczęściej może pojawić się między 6 a 18 miesiącem życia dziecka. Stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.  Do ataku bezdechu afektywnego dochodzi wtedy, gdy na dziecko zadziałają niekorzystne bodźce zewnętrzne. Bezdechy najczęściej doprowadzają do utraty oddechu na kilkanaście sekund. Ich przyczyny mogą być różne. Podczas napadów bezdechu afektywnego zdarzają się nawet drgawki. Możemy wyróżnić dwa rodzaje takich ataków: sine i blade, zdarza się, że występują one wspólnie, jednak w znacznej części przypadków pojawia się tylko jeden z nich.

Rodzaje napadów podczas bezdechu afektywnego i ich charakterystyka

Rodzaj ataku: siny

Podczas afektywnego bezdechu najczęściej można spotykać się z napadami sinicznymi. Na początku dochodzi do intensywnego płaczu dziecka, następnie do zatrzymania jego oddychania. Skóra takiego dziecka przybiera siny kolor, traci ono przytomność, a jego ciało wiotczeje. Dziecko odzyskuje przytomność bardzo szybko.

Rodzaj ataku: blady

Napady blade występujące podczas afektywnego bezdechu charakteryzują się dodatkowo wystąpieniem bladości zamiast sinienia przed utratą świadomości u dziecka. Objaw ten występuje również podczas utraty przytomności.

Napady powikłane

Obydwa z powyżej opisanych napadów mogą wiązać się z wystąpieniem powikłań. Dzieje się tak w momencie, gdy dziecko oprócz charakterystycznych cech napadu dostaje drgawek. Mogą mieć one różną postać. Nie można przewidzieć jakie drgawki wystąpią u danego dziecka. Zazwyczaj drgawki takie trwają krótko, jednak mogą one także przejść w stan padaczkowy, który zagraża życiu dziecka. Niezwykle ważne jest to, aby podczas ataków zachować spokój.

Jakie mogą być przyczyny afektywnego bezdechu?

Bezdech afektywny spowodowany jest zazwyczaj sytuacją, która prowadzi do przeżywania przez dzieci silnych emocji. Podczas gdy występują napady siniczne, płacz dzieci prowadzi do hipokapnii, przez co dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych w mózgu oraz niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego. W trakcie takich napadów zamknięta zostaje głośnia, przez co dochodzi do zmiany ciśnienia i pracy serca we wnętrzu klatki piersiowej. Przez te wszystkie objawy dziecko dostaje do mózgu mniej krwi, co pogłębia jego niedotlenienie.

Natomiast jeśli chodzi o napady blade, przyczyną jest zaburzenie części przywspółczulnej układu nerwowego. Podczas zbyt dużej aktywności nerwu błędnego może wystąpić spowolnienie czynności serca lub nawet zatrzymanie jego akcji. W tym właśnie momencie najczęściej dochodzi do wystąpienia bezdechu u dziecka.

Jak zdiagnozować bezdech afektywny?

Jeśli dziecko cierpi na bezdech afektywny, powinniśmy udać się z nim do lekarza, który będzie mógł obserwować, w jaki sposób dziecko przechodzi te napady. Jest to szczególnie ważne w przypadku występowania cyklicznych ataków. Te, które przybierają postać padaczkową, odróżniają się tym, że pojawiają się bez wystąpienia jakichkolwiek bodźców zewnętrznych. Rzecz jasna w tym przypadku konieczna będzie konsultacja z neurologiem i przeprowadzenie odpowiednich badań w celu potwierdzenia padaczki jako przyczyny drgawek.

Bezdechy mogą być związane także z innymi chorobami, które mogą występować u dziecka. Dlatego właśnie już na początku konsultacji lekarz powinien wziąć od nas wszelkie dane m.in. na temat ciąży i jej przebiegu oraz okresu połogu. Lekarz musi zapytać nas także o to czy dziecko nie choruje na choroby przewlekłe. W następnej kolejności zbada dziecko i skieruje je na dalsze badania.

Jak postępować w przypadku bezdechu afektywnego i utraty przytomności?

Przy wystąpieniu bezdechu powinniśmy zachować spokój. Jest to niezwykle ważne dla zdrowia i życia dziecka, u którego wystąpił bezdech afektywny. Podczas ataku, gdy dziecko zaczyna się zachodzić, spróbuj delikatnie zmienić pozycję jego ciała. Jeśli to nie pomoże, spróbuj delikatnie dmuchnąć w jego twarz lub spryskaj wodą. Ataki bezdechu afektywnego zazwyczaj ustępują szybko i zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla życia dziecka.

Jednak według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji w sytuacji, w której dziecko nie reaguje i nie oddycha prawidłowo, musimy rozpocząć RKO. W przypadku dzieci resuscytację rozpoczynamy od wykonania 5 oddechów. Oczywiście przed jej rozpoczęciem należy sprawdzić, czy dziecko oddycha. Odchylając głowę do tyłu, sprawdzamy, czy nie ma obcego przedmiotu w jamie ustnej albo w jamie gardłowej.

Jeśli dziecko jest nieprzytomne, a jego klatka piersiowa nie unosi się, natychmiast rozpocznij wykonywanie 30 uciśnięć klatki piersiowej, u niemowląt robimy to przy pomocy 2 palców, poniżej linii sutkowej. U starszych dzieci uciskamy środek klatki piersiowej jedną lub dwoma rękami na głębokości m.in. 1/3 klatki piersiowej. Tempo resuscytacji powinno wynosić 100-120 uderzeń na minutę. Wdech powinien trwać ok. 1 sekundy do momentu uniesienia się klatki piersiowej.

Po 2 minutach należy wezwać pogotowie, jeśli nikt tego nie zrobił. Następnie, gdy dziecko wciąż nie oddycha, kontynuuj 30 uciśnięć na 2 wdechy do czasu przyjazdu karetki lub przywrócenia funkcji życiowych dziecka. Możesz również przerwać RKO w przypadku zagrożenia życia.

Leczenie farmakologiczne a napady afektywnego bezdechu

Jeśli liczymy na to, że dzieci, u których występuje bezdech afektywny, zostaną, wyleczone przez lekarza z pomocą cudownych leków to jesteśmy w błędzie. My sami musimy unikać negatywnych bodźców czy sytuacji, które doprowadzają do występowania ataków bezdechu u naszych dzieci. Oczywiście lekarz prowadzący może wprowadzić leczenie farmakologiczne, jednak zdarza się to naprawdę rzadko i w uzasadnionych przypadkach. Na stronie https://sklepvitalaire.pl/ możemy znaleźć maski i aparaty wspomagające leczenie bezdechu sennego.

Ustąpienie objawów u dzieci z bezdechem afektywnym

Wraz z wiekiem napady bezdechu afektywnego mijają. Najpóźniej może mieć to miejsce w 6 roku życia. Typowy chroniczny bezdech senny ma tendencję wzrostową, jeśli chodzi o napady. Na początku występują one rzadko, by nasilić się, a później wejść w fazę spadkową, aż do wygaśnięcia.

Podsumowanie

Bezdech afektywny jest częstym problemem, z którym zgłaszają się rodzice do pediatrów. Wymaga on szeroko rozbudowanej diagnostyki w celu wykluczenia innych chorób. Szczególnie istotnym elementem jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicami. Dzięki temu lekarz będzie mógł zdecydować czy wdrożyć leczenie farmakologiczne, czy należy wykonać jeszcze inne badania diagnostyczne.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %